Căn hộ

Căn hộ 3C

Diện tích thông thủy: 66,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 4C

Diện tích thông thủy: 66,6m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 5C

Diện tích thông thủy: 65,3m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 6C

Diện tích thông thủy: 65,3m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 7C

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 8C

Diện tích thông thủy: 66,6m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công:

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 9C

Diện tích thông thủy: 89,2m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 10C

Diện tích thông thủy: 89,0m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929