Căn hộ

Căn hộ 15A

Diện tích thông thủy: 89,2m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công:

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 16A

Diện tích thông thủy: 89,0m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công:

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 1B

Diện tích thông thủy: 65,1m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 2B

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 3B

Diện tích thông thủy: 66,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công:

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 4B

Diện tích thông thủy: 66,7m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 5B

Diện tích thông thủy: 66,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công:

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 6B

Diện tích thông thủy: 66,7 m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 7B

Diện tích thông thủy: 65,8m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công:

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 8B

Diện tích thông thủy: 66,1m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 1C

Diện tích thông thủy: 89,2m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Tây Nam-Tây Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 2C

Diện tích thông thủy: 89,0m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929