Căn hộ

Căn hộ 1A

Diện tích thông thủy: 89,2m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công: T.Bắc - Đ.Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 2A

Diện tích thông thủy: 89,0m2

Số phòng ngủ: 3

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 3A

Diện tích thông thủy: 66,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 4A

Diện tích thông thủy: 66,6m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 5A

Diện tích thông thủy: 65,3m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 6A

Diện tích thông thủy: 65,3m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 7A

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 8A

Diện tích thông thủy: 66,6m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 9A

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn Hộ 10A

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 11A

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Đông Bắc

Hotline: 0983.811.929

Căn hộ 12A

Diện tích thông thủy: 65,5m2

Số phòng ngủ: 2

Hướng ban công: Tây Nam

Hotline: 0983.811.929